Acasa > Articole > Doza De Realitate > Incompatibila de la Interne

Incompatibila de la Interne

 

COMUNICAT privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul doamnei BELBA Cristina Aristiţa, director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

AgenÈ›ia NaÈ›ională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existenţa stării de incompatibilitate, în cazul doamnei în cazul doamnei BELBA Cristina Aristiţa, Director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinÈ›ele Legii nr. 176/2010 în ceea ce priveÈ™te informarea persoanelor evaluate, doamna BELBA Cristina Aristiţa fiind informată, prin adresa nr. 87829/G/II/29.11.2010 (confirmare de primire datată 30.11.2010), despre declanÈ™area activităÈ›ii de evaluare, precum È™i cu privire la drepturile sale de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaÈ›ii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Prin adresa nr. 62962/G/II/26.05.2011 (confirmare de primire la data 31.05.2011), doamna BELBA Cristina Aristiţa a fost înÈ™tiinÈ›ată despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenÈ›ei stării de incompatibilitate.

 

În urma evaluărilor demarate la data de 16.11.2010, cu privire la posibila încălcare de către doamna BELBA Cristina Aristiţa a dispoziÈ›iilor legale privind regimul juridic al incompatibilităţilor, s-au constatat următoarele:

 

– doamna BELBA Cristina Aristiţa s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01.11.2007 – 12.11.2009, întrucât a deţinut simultan atât funcţiile de expert şi Director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi calităţile de asociat şi administrator în cadrul V.D.I. Consulting S.R.L., încălcând, astfel, prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În perioada 01.11.2007 – 11.03.2009, doamna BELBA Cristina Aristiţa a deţinut funcţia publică de expert în cadrul Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

Doamna BELBA Cristina Aristiţa deţine temporar, începând cu data de 12.03.2009, funcţia publică de conducere de Director general al Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

Începând cu data de 15.10.1997, doamna BELBA Cristina Aristiţa deţine calităţile de asociat şi administrator în cadrul V.D.I. Consulting S.R.L.

 

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform prevederilor art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare: „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit , precum şi cu funcţiile de demnitate publică”. În baza prevederilor alin. (2), lit. c) din acelaşi act normativ: „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate (…) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ ,din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoana fizică autorizată”.

 

Persoana faÈ›ă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcÈ›ie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor legii menÈ›ionate, cu excepÈ›ia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

 

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcÈ›ie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicÈ›ia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive È™i irevocabile a hotărârii judecătoreÈ™ti de confirmare a existenÈ›ei unei stări de incompatibilitate.

 

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităÈ›ii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanÈ›a de contencios administrativ.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităÈ›ii, confidenţialităÈ›ii, imparţialităÈ›ii, independenţei operaţionale, celerităÈ›ii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 

 

AGENÈšIA NAÈšIONALĂ DE INTEGRITATE
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.